Производство на кашони и опаковки от велпапе

Окомплектовъчни материали

Това са различни окомплектовъчни елементи, които разделят изделията в общата опаковка. Широка гама от решетки, капаци, уплътнения, околоожки. Използването на окомплектовъчните елементи допълнително увеличава издръжливостта на кашоните и кутиите и спомага за избягване на смачквания, наранявания на опаковките по време на транспорт и складиране.